Zarząd

Uchwała nr 3/2010
Walnego Zgromadzenia Członków Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego "Lingua iuris"
z dnia 7 grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru władz KołaNa podstawie § 9 lit. b, d i h Regulaminu Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego "Lingua iuris" postanawia się co następuje: 

§ 1

Postanawia się powołać: 

1. Adama Niewiadomskiego na stanowisko Członka Zarządu Koła -Prezesa Koła
2. Przemysława Pałkę na stanowisko Członka Zarządu Koła - Wiceprezesa do spraw organizacyjnych Koła
3. Ewę Sztymelską na stanowisko Członka Zarządu Koła - Wiceprezesa do spraw finansowych Koła
4. Agatę Osińską na stanowisko Członka Zarządu Koła - Sekretarza Koła
5. Dorotę Kondratczyk na stanowisko Członka Zarządu Koła - Skarbnika Koła. 

§ 2

Postawia się powołać: 

1. Izabelę Prager na stanowisko Członka Komisji Rewizyjnej Koła - Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Koła
2. Agnieszkę Morzy na stanowisko Członka Komisji Rewizyjnej Koła - Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła
3. Dominikę Jędrzejczyk na stanowisko Członka Komisji Rewizyjnej Koła - Sekretarza Komisji Rewizyjnej Koła

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2010 roku. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego "Lingua Iuris" Prof. dr hab. Radosław Pawelec

Prezes Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego "Lingua Iuris" mgr Adam Niewiadomski

Uchwała nr 2/2009
Walnego Zgromadzenia Członków Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego "Lingua iuris"
z dnia 10 grudnia 2009 r. 
w sprawie wyboru władz KołaNa podstawie § 9 lit. b, d i h Regulaminu Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego "Lingua iuris" postanawia się co następuje:

§ 1

Postanawia się powołać: 
1. Adama Niewiadomskiego na stanowisko Członka Zarządu Koła - Prezesa Koła
2. Przemysława Pałkę na stanowisko Członka Zarządu Koła - Wiceprezesa do spraw organizacyjnych Koła
3. Agnieszkę Morzy na stanowisko Członka Zarządu Koła - Wiceprezesa do spraw finansowych Koła
4. Dorotę Kondratczyk na stanowisko Członka Zarządu Koła - Sekretarza Koła
5. Iwonę Piwowarczyk na stanowisko Członka Zarządu Koła - Skarbnika Koła.


§ 2 

Postawia się powołać:
1. Monikę Pawelec na stanowisko Członka Komisji Rewizyjnej Koła - Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Koła
2. Natalię Zientek na stanowisko Członka Komisji Rewizyjnej Koła - Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła
3. Małgorzatę Judkiewicz na stanowisko Członka Komisji Rewizyjnej Koła - Sekretarza Komisji Rewizyjnej Koła


§ 3

Postanawia się powołać Annę Mróz na stanowisko Przewodniczącej Zespołu Doradców Prezesa Zarządu.

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 11 grudnia 2009 roku..

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego "Lingua iuris" Prof. dr hab. Radosław Pawelec 

Prezes Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego "Lingua iuris" mgr Adam Niewiadomski 

Uchwała nr 2/2008 
Walnego Zgromadzenia Członków Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego "Lingua iuris"
z dnia 19 listopada 2008 r. 
w sprawie wyboru władz KołaNa podstawie § 9 lit. b, d i h Regulaminu Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego "Lingua iuris" postanawia się co następuje:

§ 1

Postanawia się powołać: 
1. Adama Niewiadomskiego na stanowisko Członka Zarządu Koła - Prezesa Koła 
2. Martę Frączek na stanowisko Członka Zarządu Koła - Wiceprezesa do spraw organizacyjnych Koła
3. Agnieszkę Morzy na stanowisko Członka Zarządu Koła - Wiceprezesa do spraw finansowych Koła

§ 2 

Postawia się powołać:
1. Annę Mróz na stanowisko Członka Komisji Rewizyjnej Koła - Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Koła
2. Monikę Kuśmirek na stanowisko Członka Komisji Rewizyjnej Koła - Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła 
3. Monikę Pawelec na stanowisko Członka Komisji Rewizyjnej Koła - Sekretarza Komisji Rewizyjnej Koła 

§ 3

Postanawia się powierzyć do czasu wyborów uzupełniających: 
1. Annie Niewiadomskiej - obowiązki Członka Zarządu - Sekretarza Koła;
2. Prezesowi Zarządu - obowiązki Członka Zarządu - Skarbnika Koła.

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2008 roku.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego "Lingua iuris" Prof. dr hab. Radosław Pawelec 

Prezes Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego "Lingua iuris" mgr Adam Niewiadomski 

Uchwała nr 4/2007
Walnego Zgromadzenia Członków Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego "Lingua iuris"
z dnia 29 listopada 2007 r. 
w sprawie wyboru władz KołaNa podstawie § 9 lit. b, d i h Regulaminu Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego "Lingua iuris" postanawia się co następuje:

§ 1

Postanawia się powołać: 
1. Adama Niewiadomskiego na stanowisko Członka Zarządu Koła - Prezesa Koła 
2. Martę Frączek na stanowisko Członka Zarządu Koła - Wiceprezesa do spraw organizacyjnych Koła 
3. Monikę Pawelec na stanowisko Członka Zarządu Koła - Wiceprezesa do spraw finansowych Koła 
4. Annę Niewiadomską na stanowisko Członka Zarządu Koła - Sekretarza Koła 
5. Katarzynę Pietrzak na stanowisko Członka Zarządu Koła - Skarbnika Koła. 

§ 2 

Postawia się powołać:
1. Monikę Kuśmirek na stanowisko Członka Komisji Rewizyjnej Koła - Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Koła 
2. Iwonę Piwowarczyk na stanowisko Członka Komisji Rewizyjnej Koła - Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła 
3. Martę Kołkowicz na stanowisko Członka Komisji Rewizyjnej Koła - Sekretarza Komisji Rewizyjnej Koła 

§ 3 

Postanawia się powołać Annę Mróz na stanowisko Przewodniczącej Zespołu Doradców Prezesa Zarządu. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2007 roku. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego "Lingua iuris" Prof. dr hab. Radosław Pawelec 

Prezes Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego "Lingua iuris" Adam Niewiadomski 

Uchwała nr 5/2006
Walnego Zgromadzenia Członków Międzywydziałowego Koła Naukowego 
Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego "Lingua iuris" 
z dnia 07 grudnia 2006 r.§1 

Postanawia się powołać: 

 1. Adama Niewiadomskiego na stanowisko Członka Zarządu Koła - Prezesa Koła

 2. Martę Frączek na stanowisko Członka Zarządu Koła - Wiceprezesa do spraw organizacyjnych Koła

 3. Monikę Pawelec na stanowisko Członka Zarządu Koła - Wiceprezesa do spraw finansowych Koła

 4. Annę Niewiadomską na stanowisko Członka Zarządu Koła - Sekretarza Koła

 5. Ewelinę Domeracką na stanowisko Członka Zarządu Koła - Skarbnika Koła.§ 2 

Postawia się powierzyć pełnienie obowiązków, do czasu wyboru nowych członków Komisji:

 1. Annie Mróz Członka Komisji Rewizyjnej Koła - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła

 2. Agnieszce Ostapowicz Członka Komisji Rewizyjnej Koła - Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła

 3. Marcie Maćkiewicz Członka Komisji Rewizyjnej Koła - Sekretarza Komisji Rewizyjnej Koła


§ 3 

Uchyla się § 5 uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego "Lingua iuris" z dnia 29 maja 2006 r.

§ 4 

Ustala się roczną kadencję Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 5 

Przyjmuje się w grono członków Koła:

 1. Małgorzatę Kozińską

 2. Łukasza Smolnego

 3. Katarzynę PietrzakPrzewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Międzywydziałowego Koła Naukowego 
Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego "Lingua iuris" 
Prof. dr hab. Radosław Pawelec

Prezes Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury Języka Prawnego i Prawniczego 
Uniwersytetu Warszawskiego "Lingua iuris" 
Adam Niewiadomski

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Członków Międzywydziałowego Koła Naukowego 
Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego "Lingua iuris" 
Anna NiewiadomskaUchwała nr 1/2006
Walnego Zgromadzenia Członków Międzywydziałowego Koła Naukowego 
Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego "Lingua iuris" 
z dnia 29. 05. 2006 r.§1 

Postanawia się powołać: 

 1. Annę Mróz na stanowisko Członka Zarządu Koła - Prezesa Koła

 2. Martę Frączek na stanowisko Członka Zarządu Koła - Wiceprezesa do spraw organizacyjnych Koła

 3. Martę Maćkiewicz na stanowisko Członka Zarządu Koła - Wiceprezesa do spraw finansowych Koła

 4. Ewelinę Domeracką na stanowisko Członka Zarządu Koła - Sekretarza Koła

 5. Agnieszkę Zygmunt na stanowisko Członka Zarządu Koła - Skarbnika Koła.§ 2 

Postawia się powołać: 

 1. Adama Niewiadomskiego na stanowisko Członka Komisji Rewizyjnej Koła - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła

 2. Małgorzatę Małaczek na stanowisko Członka Komisji Rewizyjnej Koła - Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła§ 3 

Powierzyć pełnienie obowiązków Sekretarza Komisji Rewizyjnej Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej do czasu wyboru nowego Sekretarza Komisji Rewizyjnej. 

§ 4 

Zobowiązuje się Zarząd Koła: 

 1. do opracowania ramowego programu prac Koła na semestr zimowy roku akademickiego 2006/07;

 2. do opracowania i przedstawienia Zgromadzeniu, celem podjęcia stosownej uchwały, loga Koła;

 3. do dołożenia starań w celu stworzenia strony internetowej Koła.§ 5 

Postanawia się, że wybory do władz Koła będą się odbywać corocznie w trzeci tydzień października począwszy od roku akademickiego 2006/07.

§ 6 

Postanawia się, że wszystkie dokumenty Koła oraz oznaczenia Koła będą w dyspozycji każdorazowego Prezesa Koła. Prezes Koła ponosi jednocześnie odpowiedzialność za tak zdeponowane dokumenty i przedmioty.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Międzywydziałowego Koła Naukowego 
Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego "Lingua iuris" 
Dr hab. Radosław Pawelec


Sekretarz Walnego Zgromadzenia Członków Międzywydziałowego Koła Naukowego 
Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego "Lingua iuris" 
Adam Niewiadomski

 

Copyright by Iruis 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Koło naukowe Lingua Iruis

Wydział Polonistyki, Instytut Języka Polskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 20 000
NIP 525-001-12-66