Działalność koła

Pragnęlibyśmy, aby naszym badaniom towarzyszyła zawsze refleksja kulturowa, która daje tekstom szerszy kontekst i mówi o społecznym wymiarze działania języka prawa. Nasze zainteresowania zbiegają się na przecięciu osi językoznawstwa, specyfiki prawa, logiki i antropologii słowa.Członkowie Koła "Lingua Iuris" chcieliby zajmować się badaniami ukazującymi różnice semantyczne, syntaktyczne i pragmatyczne między językiem prawnym i prawniczym. Niezwykle interesujące wydaje nam się również zagadnienie statusu prawdy i fałszu zwłaszcza w języku prawnym. Ciekawym problemem, na który chcielibyśmy także zwrócić uwagę jest niezwykle ważna rola interpunkcji w języku ustawodawczym. Zjawisko kultury języka prawnego i prawniczego jest niezwykle ciekawe zarówno, jeśli chodzi o jej współczesne przejawy, jak i o zapisy historyczne. Nasze Koło zrzesza studentów Wydziału Polonistyki i Wydziału Prawa i Administracji UW. Powstało w maju 2006r. z myślą o możliwości rozwijania zainteresowań językiem prawnym i prawniczym studentów z tych dwóch wydziałów.

 

Przez kilka lat działalności Koła członkowie Koła realizowali następujące projekty badawcze:

1. Adam Niewiadomski, Językowe i prawne dzieje nieruchomości - grant badawczy realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM 1. 

Copyright by Iruis 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Koło naukowe Lingua Iruis

Wydział Polonistyki, Instytut Języka Polskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 20 000
NIP 525-001-12-66